AKSARAY ESKİL İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci Gezileri

Öğrenci Gezileri

ÖĞRENCİ GEZİLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve HAZIRLANACAK BELGELER

-İlgili Yazılar:

1-Meb Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 21. Maddesi

2-20/01/2015 tarih ve 645673 sayılı “Spor ve Gezi İzin Onayları” konulu yazı ve ekleri

3-06/04/2015 tarihli ve 3654721 sayılı “Okul Gezileri” konulu yazı ve ekleri

4-28/10/2014 tarih ve 5440 sayılı “Grup Gezileri” konulu yazı ve ekleri

5-07/05/2014 tarih ve 2361 sayılı “Gezilerde Rehberlik Faaliyetleri, Seyahat Acenteleri” konulu yazı ve ekleri

AÇIKLAMALAR

-Araçlarla ilgili belge fotokopileri (ruhsat, ehliyet, zorunlu trafik sigorta poliçesi, Ferdi Koltuk Sigorta Poliçesi vb.) asılları okul müdürlüğü tarafından görüldükten sonra mutlaka tasdik edilecektir. Kamu araçlarına ait belgeler onay yazısına eklenmeyecek, sadece plaka no ve firma adı yazılacaktır.

-Geziye gidilecek araç, 10 yaşından büyük olmayacaktır.

-Gezilerin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı seyahat acentesi işletme belgesine haiz TÜRSAB belgeli firmalar ile yapılması, geziye gidecek araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise araç sahibi ve seyahat acentesi arasında yapılan kiralık sözleşmesi bulunmalıdır.

- TÜRSAB belge fotokopilerinin mutlaka Turizm Müdürlüğü veya Türsab Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanması ve hangi okul gezisi için verildiğinin belirtilmesi gerekir.

- Yatılı gezilerde kalınacak otelin adı, mutlaka gezi planında belirtilmelidir.

- Yıllık ders planlarında yer alan ve ders programı gereği ders öğretmeni tarafından sınıfındaki tüm öğrencilerle Susurluk Belediye sınırları içinde yapılacak gezilerde okul müdürünün onayı yeterlidir.

(Yönetmelik 21/g)

- Ders Öğretmeni tarafından Yıllık plan gereği yapılan geziler o dersin süresi dışına taşıyor ise diğer ders öğretmenleri ile birlikte gerekli önlemleri alınmalı ve "Ders Telafi Programı" Okul Müdürü tarafından onaylanarak öğretmenin dosyasında saklanmalıdır.

- Geziye katılacak kişilerin listesinde TC. NO – Adı Soyadı - Unvanı - Baba Adı-ulaşılabilecek telefon numaraları belirtilerek, listeler yönetici-öğretmen-öğrenci varsa veli sırasına göre düzenlenecek ve okul müdürlüğünce onaylayarak, onaya eklenecektir. (Yön. 21-b)

- Okul idaresi sosyal etkinlikler kapsamındaki tüm gezilerde 40 öğrenciye bir idareci (kafile başkanı) ve en fazla 2 öğretmen görevlendirmek zorundadır.(Yön 21/ç)

- Turistik gezilerde Tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi bulundurulur. (07/05/2014 tarih ve 2361 sayılı Gezilerde Rehberlik Faaliyetleri, Seyahat Acenteleri konulu yazı)

- Aracın önüne okulun ili, ilçesi, adı ve eğitim gezisi olduğunu belirten yazı asılacaktır.

- Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilerin geziye katılmalarının kulüp rehber öğretmeni tarafından önerilmesi ve Okul Aile Birliği tarafından giderlerinin karşılanması gerekir. Bu işlem yapılırken öğrencinin incitilmemesine dikkat edilecektir.

-Gezi onaylarında kesinlikle istenen evraklar tamamlanmalı, imza ve tasdikler eksik olmamalı, evraklar gezi tarihinden en az bir hafta önce ilçe milli eğitim müdürlüğüne onay için gönderilmelidir.

EKLER:

1- Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi (imzalı-Yön. Ek/12)

2- Yükleniciye ait “TÜRSAB İşletme Belgesi”nin onaylı sureti ( Bu belge………..tarihli ………….(Okul adı)………; …(Gezi yeri)……… gezisi ………… plakalı araç için

düzenlenmiştir.) ibaresi firma tarafından evrakın üzerine yazılıp kaşe basılacak)

3- Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge

4- Tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti

5- Araç sürücüsünün / sürücülerinin “Sürücü, Mesleki Yeterlik (SRC2)”vb belgelerinin yüklenici tarafından onaylı suretleri

6- İl içi 100 km altı en az [ D 4] -100 km üzeri (D 2) Araç Yetki Belgesinin onaylı bir sureti

7- Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti

8- Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesinin bir sureti

9- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinin bir sureti

10- Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin bir sureti

11- Araç,yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti

12- Gezi ile ilgili plan evrakları, geziye katılacakların T.C. numaralı isim listesi.

Üst yazıda veli izin belgelerinin okul müdürlüğü tarafından alındığı özellikle belirtilecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalara titizlikle uyularak zaman kaybına meydan vermemek açısından gezi evraklarının tam ve eksiksiz olarak Müdürlüğümüz Kültür bürosuna en az Yedi (7) gün önceden gönderilmesini, 7 gün önceden gönderilmeyen gezilere kesinlikle onay  verilmeyecektir.

Öğrenci Gezileri ve Spor Müsabakaları ile ilgili evraklar için tıklayınız...

Eskil Hükümet Binası Kat 1 Eskil AKSARAY - 03824114411

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.